Regler for utleie


Ved utleie kreves underskrevet leieavtale.

 

Leietaker plikter å sette seg inn i følgende instruker/informasjon for bruk av huset:

  • Ordenregler

  • Rutiner for opplåsning/lukking

  • Branninstruks/rømmingsplan

 

Leietaker er ansvarlig for skade på hus og inventar som ikke dekkes av forsikring.

Leietaker for låne nøkkel ved å ta kontakt med en i styret for Basheim.

 

Kontakt oss?

Send oss en e-post eller besøk oss på

facebook. 

  • Facebook Social Icon